Dansbana! är en förening som skapar platser för dans. Vi arbetar med deltagandeprocesser och gestaltning med fokus på unga tjejer.

Dansbana! Vårby gård 204 foto Nicklas Dennermalm

Stad och Subjekt

Dans är en kultur och motionsform som tilltalar många människor i olika åldrar men särskilt unga tjejer. De spontanidrottsplatser som byggs idag som skejt- och parkourparker används till största delen av killar.

Föreningen Dansbana! startade som ett initiativ att förändra den statistiken. Vi ställde oss frågan, varför ser det ut så här och vad kan vi göra för att förändra det? Vi vet att många unga tjejer gillar att dansa men att kurser är dyra och att det idag finns få offentliga platser för dans.

Föreningen Dansbana! är initierad och drivs av arkitekterna Anna Fridolin, Teres Selberg och Anna Pang med bakgrunder i stadsplanering, arkitektur, undervisning och dans. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden.

Helhet

Dansbana! skapar offentliga platser för dans. För att säkerställa att de används och blir omtyckta arbetar vi från första stund med att engagera unga tjejer, lokala dansföreningar och de som arbetar med ungdoms- och kulturfrågor i kommunen och närområdet. De gestaltningsförslagen vi tar fram har sin utgångspunkt i tankar och idéer som vi utvecklar tillsammans med dem. Närvaro och kontinuitet är ledord. Vårt engagemang slutar inte när en dansplats är byggd, vi håller kontakten över tid genom att ordna danskurser och events.

Metod

Dansbana! har utvecklat en metod där vi tillsammans med unga tjejer och dansföreningar undersöker olika platsers danspotential med ett "tool-kit". Vi testar både platser förutsättningslöst, var känns det bra att dansa, och kartlägger specifika platser som är aktuella för byggnation.

Målgrupp

Vem inkluderas, vem exkluderas? Målgruppsbeskrivningar kan vara problematiska. När Dansbana! använder ”unga tjejer” syftar vi på individer som upplever sig som kvinnor och är mellan 13 och 19 år.

Vision

Vår vision är att det skall finnas många platser, Dansbana!, runtom i landet med olika karaktär och att de skall vara offentliga rum där man visar respekt och omtanke för varandra genom dans.

Samarbeten

Dansbana! samarbetar med andra föreningar och organisationer:
Lekfrämjandet/ IPA- International Play Association
Det gror i Betongen
Huddinge kommun
Göteborgs Stad, Ungdomssatsningen på Hisingen

Stöd
Föreningen har fått stöd av Innovativ Kultur i Stockholm och Riksbyggen-Den goda Staden.

Publikation

Vi har gjort en publikation om vårt arbete där vi intervjuer personer från olika områden och diskuterar frågor om stad, subjekt, spontanidrottplatser, dans och mycket annat. Låter det spännande? Här finns några utdrag, kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Dansbana! Publikation Omslag och Index


Dansbana! Publikation Stad, Subjekt och Spontanidrottsplatser